„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ruszył portal „Gazety Łapanowskiej”

Pod adresem http://gazetalapanowska.pl/ dostępny jest już portal internetowy „Gazety Łapanowskiej”. Można na nim śledzić bieżące wydarzenia z gminy Łapanów, a także odszukać archiwalne numery wraz ze znajdującymi się w nich artykułami i zdjęciami. Wniosek pn. Wydanie gazety lokalnej „Gazeta Łapanowska” [czytaj dalej...]

LGD na jubileuszu 750-lecia Trzciany

LGD na jubileuszu 750-lecia Trzciany

Ósmego lipca 2012 roku Gmina Trzciana obchodziła swój jubileusz 750 – lecia Trzciany. Po dawce muzyki przyszła pora na część oficjalną. Wójt Gminy Trzciana powitał i przedstawił licznie przybyłych gości, wśród których byli m. in. Stanisław Sorys – członek Zarządu [czytaj dalej...]

XII Walne Zebranie LGD „Dolina Raby”

XII Walne Zebranie LGD „Dolina Raby”

W dniu 29 czerwca 2012 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapanowie odbyło się XII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”.  Podczas zebrania dokonano zatwierdzenia sprawozdań merytorycznego i finansowego za 2011 rok Zarządu stowarzyszenia,  sprawozdania z [czytaj dalej...]

LGD na Małopolskim Festiwalu Smaku

LGD na Małopolskim Festiwalu Smaku

17 czerwca 2012 roku odbył się kiermasz półfinałowy Małopolskiego Festiwalu Smaku.  Tarnowski rynek opanowały produkty regionalne, lokalne i ekologiczne. W śród nich nie zabrakło LGD „Dolina Raby” z liczną reprezentacją. LGD wystawiła produkty we wszystkich kategoriach konkursu.

W kategorii [czytaj dalej...]

Szkolenie – „Zdefiniowanie, opracowanie i promocja produktu regionalnego – szkolenie praktyczne”

W dniu 23.06.2012 r. – sobota o godzinie 9-tej w Gospodarstwie agroturystycznym „Dźwigajówka Pod lipami” u Pana Wiesława Dźwigaj; Muchówka 175; 32-722 Królówka, w ramach realizowanego projektu promocji gospodarstw agroturystycznych z terenu LGD „Dolina Raby”, jest organizowane szkolenie – temat szkolenia : Zdefiniowanie, opracowanie i promocja produktu regionalnego – szkolenie praktyczne”. Udział w szkoleniu dla osób uczestniczących w projekcie i chcących, aby ich oferta była umieszczona w wydawanym katalogu jest obowiązkowy.

[czytaj dalej...]

Szkolenie dla branży turystycznej

„Korzyści płynące z podnoszenia jakości oferty agroturystycznej oraz promocji

regionalnego produktu agroturystycznego lub ekologicznego”

Gorąco zachęcamy do udziału gospodarstwa, które chcą świadczyć profesjonalne usługi turystyczne.

Szkolenie współfinansowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Oś 4 LEADER – małe projekty

Uwaga Wnioskodawcy nowe wnioski!

Informacja przekazana LGD w dniu 28.05.2012 przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego:

Na stronach internetowych ARiMR zostały umieszczone najnowsze wersje formularzy dla następujących działań:

[czytaj dalej...]