„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Smaki Łączą Regiony – festiwal smaków

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w dniach 17-19 czerwca 2011 roku będzie realizować projekt współpracy pomiędzy sześcioma LGD pn. „Smaki Łączą Regiony – festiwal smaków”. Celem ogólnym projektu współpracy jest zachowanie i waloryzacja dziedzictwa [czytaj dalej...]

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy zainteresowanych, że posiedzenie Rady LGD, na którym zostaną ocenione wnioski w ramach przeprowadzonego naboru na małe projekty odbędzie się 18 czerwca 2011 roku o godz. 13.30 w Zespole Szkół w Dąbrowicy.

Posiedzenie jest otwarte dla wolnych słuchaczy. Wnioski do [czytaj dalej...]

Konkurs „NAJLEPSZE GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach ogłaszają kolejną edycję konkursu „ Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne Województwa Małopolskiego „
Celem konkursu jest promocja agroturystyki oraz prezentacja obiektów agroturystycznych, które wyróżniają się ciekawymi rozwiązaniami w sposobie przygotowania oferty dla gości.

[czytaj dalej...]

Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne

Celem konkursu jest zarówno popularyzacja rolnictwa ekologicznego, jak i nagrodzenie wysiłków i starań gospodarzy dochowujących wszystkich wymogów rolno-środowiskowych niezbędnych dla uzyskania certyfikatu rolnictwa ekologicznego. W konkursie nagrodzone zostaną najładniejsze, dobrze zorganizowane gospodarstwa, produkujące na rynek produkty ekologiczne. Gospodarstwo może być [czytaj dalej...]

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Informujemy członków stowarzyszenia, że Sprawozdawcze Walne Zebranie odbędzie się 13 maja 2011 roku, od godziny 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy. Program do pobrania poniżej.

PROGRAM (po kliknięciu w obrazek, a potem link)