„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Konsultacje LSR oraz lokalnych kryteriów

Konsultacje LSR oraz lokalnych kryteriów

Szanowni Państwo, przedstawiamy do konsultacji społecznych projekt zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD "Dolina Raby" oraz lokalne kryteria wyboru projektów wypracowanych podczas spotkania Forum Lokalnego w dniu 22.06.2017 r. Uwagi do dokumentów prosimy przesyłać do dnia 28 czerwca 2017 r. do godz. 14:00 na adres biuro@dolinaraby.pl [czytaj dalej...]
Spotkanie Forum Lokalnego

Spotkanie Forum Lokalnego

W związku z możliwością wprowadzenia zmian w LSR i lokalnych kryteriach wyboru odbędzie się spotkanie Forum Lokalnego (Rada + Zarząd LGD) w dniu 22 czerwca 2017 r. o godz. 17:30 w biurze LGD. Jest możliwość udziału 5 osób zainteresowanych konsultacjami. [czytaj dalej...]

Konkurs im. Stanisława Czernieckiego – ogłoszenie

Konkurs im. Stanisława Czernieckiego – ogłoszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" ogłasza konkurs im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą publikację o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2017 r. w którym nagrodą jest puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacje należy nadsyłać na adres stowarzyszenia do 21 lipca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 sierpnia 2017 podczas VII Festiwalu Rosołu w Nowym Wiśniczu. [czytaj dalej...]
Promocja podczas Dni Wiśnicza

Promocja podczas Dni Wiśnicza

W dniu 11 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Raby" zaprezentowało się podczas Dni Wiśnicza - Jarmark Wiśnicki na rynku w Nowym Wiśniczu. Na stoisku promocyjnym LGD udzielano doradztwa za zakresu pozyskiwania środków finansowych z pośrednictwem LGD, rozdawano materiały promocyjne oraz gadżety. [czytaj dalej...]