„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Rozpoczął się II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes-KOM2″

Rozpoczął się II nabór do projektu „Dobry Czas na Biznes-KOM2″

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes KOM 2” zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą. MARR S.A. oferuje bezzwrotną dotację w wysokości do 25 000 zł. na otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparcie w postaci szkolenia i doradztwa. Istnieje również możliwość otrzymania rocznego bezpłatnego, indywidualnego i profilowanego wsparcia doradczego w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. [czytaj dalej...]
Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 2/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. [czytaj dalej...]
Udział LGD w Święcie Gminy Trzciana

Udział LGD w Święcie Gminy Trzciana

W dniu 29 lipca 2018 r. LGD "Dolina Raby" wzięło  udział w Święcie Gminy Trzciana . Podczas wydarzenia Biuro LGD zorganizowało stoisko promocyjno-informacyjne, na którym pracownicy udzielali doradztwa w zakresie możliwości pozyskiwania funduszy europejskich, a także w zakresie walorów turystycznych obszaru LGD. [czytaj dalej...]
Uwaga wnioskodawcy – zmiany w lokalnych kryteriach wyboru

Uwaga wnioskodawcy – zmiany w lokalnych kryteriach wyboru

Informujemy, że w dniu 12.07.2018 r. Samorząd Województwa zaakceptował zmienione w drodze "procedury zmiany kryteriów lokalnych" lokalne kryteria wyboru projektów dla operacji innych, własnych oraz zadań grantowych. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Zmienione kryteria będą stosowane w najbliższych naborach wniosków. [czytaj dalej...]
Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem Krakowski Obszar Metropolitalny” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z subregionu Krakowski Obszar Metropolitalny obejmujący powiaty: bocheński, krakowski (bez m. Kraków), miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki, mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu zarządzania firmą w 8 obszarach oraz wsparcie finansowe do 5 000 zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy. [czytaj dalej...]
Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 1/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. [czytaj dalej...]