„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

12 kwietnia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. [czytaj dalej...]
Spotkanie Forum Lokalnego

Spotkanie Forum Lokalnego

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem procedury zmiany kryteriów lokalnych, zgodnie z naszą procedurą, zapraszamy na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 12.04.2018 r. (czwartek) o godz. 18:00 w Domu Kultury w Łapanowie. [czytaj dalej...]
Posiedzenie Zarządu LGD

Posiedzenie Zarządu LGD

W dniu 29.03.2018 r. w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Zarządu. Spotkanie służyło podsumowaniu ostatnich działań i spraw bieżących, a także miało charakter przedświąteczny. [czytaj dalej...]