„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Duże zainteresowanie organizacji pozarządowych

 W dniu 15 września 2010 roku odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych z terenu działania LGD „Dolina Raby” pt. „Małe projekty – szansą rozwoju i promocji regionu.” Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i na sali wykładowej zebrało 40 [czytaj dalej...]

Dolina Raby na festynie wyrobów regionalnych w Krakowie

W ramach Dni Partnerstwa Lokalnego organizowanych przez Krajową Sieć Grup Partnerskich LGD „Dolina Raby” w dniach 3 – 5 września brała udział w targach regionalnych przysmaków w Galerii Handlowej M1 w Krakowie. Podczas targów zaprezentowało się 15 Grup Partnerskich, wśród nich po raz pierwszy LGD „Dolina Raby”. Podczas targów LGD prezentowało ofertę regionu Doliny Raby.

 

 

[czytaj dalej...]

Dolina Raby członkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że z dniem 1.09.2010 Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przystąpiła do Krajowej Sieci Grup Partnerskich.

Krajowa Sieć Grup Partnerskich jest strukturą wspołpracy i wsparcia trójsektorowych partnerstw działających na rzecz rozwoju swoich regionów. KSGP została zawiązana w styczniu 2005 roku przez przedstawicieli 12 Grup Partnerskich, którzy podpisali Deklarację Współpracy.

[czytaj dalej...]

Informacja

W dniu 3 września 2010 roku z powodu wyjazdu na targi regionalnych przysmaków w Krakowie biuro LGD „Dolina Raby” będzie nieczynne.

Informacja

W dniu 3 września 2010 z powodu wyjzadu na targi regionalnych przysmaków w Krakowie biuro LGD „Dolina Raby” będzie nieczynne.

Informacja

Szanowni Państwo w dniach 18, 19 i 20 sierpnia biuro LGD czynne do godz 12.30

Konkurs „Przyjazna Wieś”

Konkurs „Przyjazna Wieś” na najlepszy projekt z zakresu infrastruktury realizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych.

Dla wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, współfinansowane z Funduszy Europejskich.

Szczegóły