„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD, na której zostaną ocenione wnioski złożone w ramach prowadzonego naboru odbędzie się 26 kwietnia 2011 roku o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, sala 12.

Wnioski do wglądu dla członków Rady dostępne są  [czytaj dalej...]

Zespół Oceniający

Spotkanie Zespołu Oceniającego wnioski (który przygotuje propozycje punktowe dla Rady)  odbędzie się 21 kwietnia 2011 roku o godzinie 12.00 w biurze LGD

Relacja z Krakowskiego Salonu Turystycznego

W dniach od 7 do 9 kwietnia 2011 roku trwał XXI Krakowski Salon Turystyczny w Bunkrze Sztuki na Placu Szczepańskim w Krakowie. Wydarzenie rozpoczęło „Forum Regionów” – konferencja inauguracyjna nt. produktów turystycznych, regionalnych, lokalnych, na której LGD reprezentował pan Patryk Paszkot. Targi turystyczne rozpoczęły się 8 kwietnia. Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wraz z partnerami, punktualnie o godzinie 10.00 udostępniła swoje stoisko zwiedzającym. LGD prezentowało ofertę turystyczną, agroturystyczną i rekreacyjną obszaru 6 gmin członkowskich posługując się własnymi materiałami informacyjnymi, a także materiałami przekazanymi przez Urzędy Gmin i Stowarzyszenie „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”. Ponadto LGD umożliwiła prezentację oferty lokalnym przedsiębiorcom, oferującym atrakcyjne usługi turystyczne bądź lokalne produkty żywnościowe, które pomału stają się wizytówką regionu. Naszymi partnerami na stoisku byli: Via Cracovia Inny Sposób Podróżowania – Lokalna Informacja Turystyczna „Frankówka Mała” z Cichawki – Pani Anna Płachczewska – Rogozińska, Piekarnia u Dańca – Marta Daniec Płaszczyk – chleb żarnowy z Łomnej (produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych MRiRW), Przetwórstwo Owocowo – Warzywne „Kamionna” – Grzegorz Mucha – Lokalna żywność z certyfikatem ekologicznym.

[czytaj dalej...]

Uwaga! Nowe dokumenty dla mikroprzedsiębiorców

Zgodnie z informacją otrzymaną dnia 12.04.2011 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego od dnia 6.04.2011 roku obowiązują nowe formularze wniosków i zalączników dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Nowe dokumenty do pobrania tutaj. (po kliknięciu w obrazek, a potem [czytaj dalej...]

Spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich

17 marca 2011 roku biuro stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby” zorganizowało spotkanie z najaktywniejszymi Kołami Gospodyń Wiejskich działających na obszarze LGD. Spotkanie miało na celu zapoznać panie z KGW z przedsięwzięciem LSR „Smak Doliny Raby”, a także miało na celu podjęcie rozmów i uzgodnień przygotowawczych do realizacji projektu współpracy pt: „Smaki Łączą Regiony”, którego realizacja przewidziana jest na czerwiec 2011 roku. Panie wykazały duże zainteresowanie i chęć uczestnictwa w projekcie jak również zgłosiły wiele cennych uwag co do jego realizacji. Podczas spotkanie panie z KGW Olchawa zaprezentowały w ramach degustacji nalewkę z pigwy, a Przewodnicząca Gminnej Rady KGW w Gdowie Pani Maria Mleczko przekazała na ręce pracowników biura nowo wydaną książkę „Historia kołami się toczy” za, którą serdecznie dziękujemy.

[czytaj dalej...]

Rekord frekwencji w LGD

Z uwagi na rozpoczynający się z dniem 21 marca 2011 roku nabór wniosków w dniu 10 marca 2011 roku, w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przeprowadziła szkolenie dla potencjalnych beneficjentów nt: „Możliwości pozyskania środków z osi [czytaj dalej...]

OGŁOSZENIE O NABORZE

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby
działającej na terenie gmin:
Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i [czytaj dalej...]

Umowa współpracy podpisana

W dniu 2 lutego 2011 roku w biurze LGD „Dolina Raby” w Chrostowej została podpisana umowa o wspólnej realizacji projektu współpracy pod nazwą: „Rozwój turystyki rowerowej w oparciu o szlak Żeleńskich” pomiędzy: Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” – koordynator [czytaj dalej...]

Szkolenie dla mikroprzedsiębiorców

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 10 marca 2011 roku od godz. 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 odbędzie się szkolenie nt. możliwości pozyskania środków finansowych z PROW za pośrednictwem LGD „Dolina Raby” na rozpoczęcie lub rozwijanie działalności [czytaj dalej...]