„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

SPOTKANIE SZKOLENIOWE DLA JST

Szanowni Państwo,  informujemy, że w dniu 11 marca 2011 roku w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 od godz. 12.00 odbywać się będzie spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji [czytaj dalej...]

Posiedzenie Zarządu

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia – 21 lutego 2011 roku godz. 16.00 biuro LGD, Chrostowa 1A

INFORMACJA

Zgodnie z informacją otrzymaną od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i ARiMR

„Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania małe projekty od 10 maja 2010 roku będą zobowiązani w ramach I uzupełnień/wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku [czytaj dalej...]

Informacja

Informujemy, że w dniu 04.02.2011 roku z powodu wyjazdu służbowego biuro LGD będzie nieczynne. W razie konieczności kontakt pod nr 600 856 618.

Życzenia świąteczne

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący nowy rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy życzyć wszystkim członkom i instytucjom współpracującym
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Zarząd [czytaj dalej...]

Posiedzenie Rady i spotkanie szkoleniowo – informacyjne

Uprzejmie informujemy członków Rady, iż dnia 7 grudnia o godzinie 16:00 w Nowym Wiśniczu odbędzie się drugie posiedzenie Rady, na którym zostaną wybrane wnioski do finansowanie. Po posiedzeniu odbędzie się spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla członków Rady, Zarządu i pracowników LGD.

Serdecznie zapraszamy!

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

Na podstawie paragrafu 18 i paragrafu 20 Statutu Stowarzyszenia zwołuję sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 26 listopad 2010 roku na godzinę 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy Chrostowa 1.

26 listopada kończy się kadencja władz Stowarzyszenia tj. Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna i musimy przeprowadzić wybory nowych władz. Przypominamy, że wybory władz muszą odbyć się przy obecności ponad połowy członków stowarzyszenia w pierwszym terminie. Prosimy zatem o niezawodne przybycie.

Za zarząd
Krzysztof Kwatera
Prezes Zarządu

[czytaj dalej...]

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Chrostowa, 9.11.2010

Uwaga posiedzenie Rady Decyzyjnej i ocena wniosków 16 listopad godz. 16.00 Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1
Posiedzenie jest otwarte dla wolnych słuchaczy.

[czytaj dalej...]