„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

19 grudnia 2009 r.

Przeprowadzono akcję promocyjno – informacyjną, która odbyła się w Galerii Gdowskiej w Gdowie, podczas której były udzielane niezbędne informacje nt LGD i możliwości finansowania projektów z osi 4 LEADER. Rozdawano również ulotki promocyjne z podstawowymi informacjami.

15 grudnia 2009 r.

 

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyły się dwa spotkania informacyjno-aktywizujące:

  • ze szczególnym naciskiem na realizacje działań z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” z udziałem władz samorządowych oraz pracownicy Urzędów Gmin i placówek kulturalnych;

11 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby”. Dyskutowano m.in. nt. wytyczenia przebiegu szlaków na terenie całego LGD. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych partnerów poszczególnych gmin członkowskich.

09 grudnia 2009 r.

Akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby” odbyła się na placu targowym w Łapanowie.

29 listopada 2009 r.

Kolejna akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby” odbyła się w Zespole Szkół w Tarnawie podczas imprezy artystycznej z okazji Andrzejek

28 listopada 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się spotkanie informacyjno-aktywizujące nt. celów, warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. W spotkaniu wzięli udział głównie rolnicy i przedsiębiorcy.

22 listopada 2009 r.

Kolejna akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby” została przeprowadzona  roku podczas imprezy „Wesele wesel”, która odbyła się w remizie OSP w Wiśniczu Małym.

15 listopada 2009 r.

Podczas Koncertu Laureatów Małopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej na zamku w Nowym Wiśniczu odbyła się akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby”.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • „Odnowa i rozwój wsi”,
  • „Małe projekty”

wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” działającej na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 31.12.2009 – 29.01.2010

[czytaj dalej...]