„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Życzenia świąteczne

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący nowy rok.

W tych wyjątkowych dniach chcemy życzyć wszystkim członkom i instytucjom współpracującym
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.

Zarząd [czytaj dalej...]

Posiedzenie Rady i spotkanie szkoleniowo – informacyjne

Uprzejmie informujemy członków Rady, iż dnia 7 grudnia o godzinie 16:00 w Nowym Wiśniczu odbędzie się drugie posiedzenie Rady, na którym zostaną wybrane wnioski do finansowanie. Po posiedzeniu odbędzie się spotkanie szkoleniowo – informacyjne dla członków Rady, Zarządu i pracowników LGD.

Serdecznie zapraszamy!

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków

Na podstawie paragrafu 18 i paragrafu 20 Statutu Stowarzyszenia zwołuję sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 26 listopad 2010 roku na godzinę 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy Chrostowa 1.

26 listopada kończy się kadencja władz Stowarzyszenia tj. Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna i musimy przeprowadzić wybory nowych władz. Przypominamy, że wybory władz muszą odbyć się przy obecności ponad połowy członków stowarzyszenia w pierwszym terminie. Prosimy zatem o niezawodne przybycie.

Za zarząd
Krzysztof Kwatera
Prezes Zarządu

[czytaj dalej...]

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Chrostowa, 9.11.2010

Uwaga posiedzenie Rady Decyzyjnej i ocena wniosków 16 listopad godz. 16.00 Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1
Posiedzenie jest otwarte dla wolnych słuchaczy.

[czytaj dalej...]

UWAGA NA DOKUMENTY APLIKACYJNE!

Szanowni Państwo, jeszcze raz przypominamy, że obowiązują nowe lokalne kryteria wyboru projektu oraz nowy szablon opisu projektu wg lokalnych kryteriów wyboru. Jeżeli ktoś składał wnioski w poprzednich naborach prosimy nie sugerować się starymi dokumentami i nie korzystać z nich. Obecnie [czytaj dalej...]

UWAGA! SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY DRZEWNEJ

Informujemy, że dnia 3.11.2010 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców- przetwórców drzewa na temat przedsięwzięcia LSR „Klaster drzewny” i możliwości dofinansowania projektów w ramach tego przedsięwzięcia. Serdecznie zapraszamy!

[czytaj dalej...]

Kolejne szkolenie w Dolinie Raby

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” zaprasza na szkolenie aktywizujące pt. „Czy Dolina Raby ma szansę na rozwój turystyki?” Spotkanie odbędzie się 28.10.2010 roku o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1.
Podczas spotkania informujemy o możliwościach dofinansowania działalności argoturystycznej i turystycznej za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”.

[czytaj dalej...]

Uwaga! VIII Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W związku z koniecznością dokonania zmian w LSR wynikających zarówno z nowego rozporządzenia, jak i potrzeby wykorzystania środków pozostałych z 2009 r. na podstawie §19 i §20 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 15.10.2010 o godz. 15.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy.

Podczas Walnego Zebrania Członków przypomnimy o zasadach ubiegania się o środki dostępne w ramach Osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w związku z rozpoczęciem naboru w dniu 18 października 2010 roku.

[czytaj dalej...]