„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

15 lutego 2010

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane wstępne listy ocenionych operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z kategorii:

  • „Małe projekty”,
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • „Odnowa i rozwój wsi”,

zgłoszonych [czytaj dalej...]

3 lutego 2010

Przewodniczący Rady LGD „Dolina Raby” Zbigniew Fic informuje, że posiedzenie organu decyzyjnego LGD, na którym zostaną wybrane wnioski do finansowania odbędzie się 10.02.2010 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy Chrostowa 1 w sali – jadalnia(parter budynku szkoły).

29 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się drugie spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Smak Doliny Raby” z udziałem przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich – zgłaszano pomysły do realizacji w ramach małych projektów, jak również rozmawiano [czytaj dalej...]

28 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyły się trzy, następujące po sobie, spotkania:

  • drugie spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby” – w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu LGD; podczas spotkania [czytaj dalej...]

20 grudnia 2009 r.

 

Przeprowadzono akcję promocyjno – informacyjną w miejscowości Trzciana przed centrami handlowymi Market Centrum i Market Magda.

 

19 grudnia 2009 r.

Przeprowadzono akcję promocyjno – informacyjną, która odbyła się w Galerii Gdowskiej w Gdowie, podczas której były udzielane niezbędne informacje nt LGD i możliwości finansowania projektów z osi 4 LEADER. Rozdawano również ulotki promocyjne z podstawowymi informacjami.

15 grudnia 2009 r.

 

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyły się dwa spotkania informacyjno-aktywizujące:

  • ze szczególnym naciskiem na realizacje działań z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” z udziałem władz samorządowych oraz pracownicy Urzędów Gmin i placówek kulturalnych;

11 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby”. Dyskutowano m.in. nt. wytyczenia przebiegu szlaków na terenie całego LGD. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych partnerów poszczególnych gmin członkowskich.

09 grudnia 2009 r.

Akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby” odbyła się na placu targowym w Łapanowie.