„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

15 listopada 2009 r.

Podczas Koncertu Laureatów Małopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej na zamku w Nowym Wiśniczu odbyła się akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby”.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

  • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • „Odnowa i rozwój wsi”,
  • „Małe projekty”

wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” działającej na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: 31.12.2009 – 29.01.2010

[czytaj dalej...]

4 grudnia 2009 r.

Do Urzędu Marszałkowskiego złożono wniosek o ogłoszenie informacji o naborze projektów dla realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Dolina Raby”. Planowany okres naboru to 31 grudnia 2009 r. – 29 stycznia 2010 r.

3 grudnia 2009 r.

W dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1A odbędzie się spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby”. Szczególnie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanie przebiegiem szlaków turystycznych, nie tylko [czytaj dalej...]

1 października 2009 r.

Biuro LGD rozpoczęło pracę w lokalu Chrostowa 1A, na terenie kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowicy. Zapraszamy w godz. od 9:00 do 14:00.

30 lipca 2009 r.

W Urzędzie Gminy Biskupice w Tomaszkowicach odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków. Podjęto uchwałę odnośnie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dyskutowano o jej wdrażaniu, szczególnie o stworzeniu warunków dla funkcjonowania Biura LGD.

25 listopada 2009

W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie dla beneficjentów z zakresu celów, warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

DATA SZKOLENIA: 28.11.2009(sobota) godzina 10.00 Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 sala nr.12.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem w celu zgłoszenia uczestnictwa.

 

[czytaj dalej...]

29 października 2009

W dniu 29 października 2009r LGD „Dolina Raby” podpisała umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na rok 2009.

23 lipca 2009 r.

Podczas uroczystego spotkania w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Pani Krystyna Batko – Wiceprezes LGD odebrała z rąk Wojciecha Kozaka – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego umowę na realizację LSR.