„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Panie z KGW Olchawa w Krakowie – ETNOROK w Małopolsce

W dniu 13 czerwca 2015 r. odbył się pokaz kulinarny – przygotowanie potrawy tradycyjnej „Rosołu polskiego według Stanisława Czernieckiego” i degustacja. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Olchawy, reprezentujące Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” poprowadziły warsztaty kulinarne, podczas których pokazały jak przyrządza się Rosół polski, podawany już w XVII w. na Zamku Kmitów i Lubomirskich w Wiśniczu, wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Następnie odbyła się degustacja potrawy.

Pokaz odbył się w ramach projektu –  Czerwcowe spotkanie z kulturą pod hasłem „Strój Ludowy”, z cyklu „ETNOROK w Małopolsce” w „Stodole Pana Tadeusza” przy ul. Pana Tadeusza 6 w Krakowie (róg ul. Nowohuckiej i ul. Pana Tadeusza).

ETNOROK to 12 cyklicznych spotkań nawiązujących do kalendarza tradycyjnych obrzędów w kulturze ludowej. Podczas każdego z nich dzieci i dorośli będą mieć okazję poznać zanikające tradycje regionu, uczestniczyć w warsztatach rękodzieła, zapoznać się ze sposobem przyrządzania i degustować potrawy tradycyjne z listy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na imprezach odbywać się będzie targ swojskich produktów oraz występy zespołów ludowych.

http://www.etnorok.pl

Wpisał: Patryk Paszkot
Zdjęcia: Katarzyna Jankowska
Koordynator projektu „ETNOROK w Małopolsce”

 

Print Friendly, PDF & Email