„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Pieniądze dla organizacji pozarządowych

 

 

 

Nabór wniosków projektów „dużych”do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

 

Ecorys w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk

Operator Grantu Blokowego ustanowionego w ramach
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

ogłasza drugi nabór wniosków projektów „dużych”
do Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

PEŁNE OGŁOSZENIE

Print Friendly, PDF & Email