„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” i „Przedsiębiorcza Małopolska”

Fundacja Małopolski Fundusz Ekonomii Społecznej

W ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” absolwenci szkół średnich i studiów wyższych w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, studenci ostatniego roku studiów wyższych I i II stopnia oraz zarejestrowani bezrobotni, mogą skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Maksymalna wysokość pożyczki dla jednej osoby wynosi 92 456,80 zł, a oprocentowania jedynie 0,44% w skali roku. Okres spłaty do 7 lat.

Wszystkich informacji udzielamy również telefoniczne pod numerem +12 35 22 690.

Jakie warunki muszę spełniać?

Aby skorzystać z pożyczki, na dzień składania wniosku, należy spełniać następujące kryteria:

1) w przypadku studentów i absolwentów – nie wykonywać żadnej pracy zarobkowej,

2) w przypadku osób bezrobotnych – być zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy,

3) w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadzić działalności gospodarczej (również zawieszonej).

Prosimy zapoznać się z Regulaminem i niezbędnymi załącznikami.

Wniosek o pożyczkę można wypełnić i złożyć on-line.

Więcej

Przypominamy również, że MFES od września 2017 r. udziela również pożyczek w ramach produktu „Małopolska Pożyczka” ze środków województwa małopolskiego i Unii Europejskiej. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność i realizujące przedsięwzięcia rozwojowe na terenie woj. małopolskiego mogą skorzystać z pożyczki aż do 0,5 mln zł

Więcej

Zachęcamy!

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email