„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

podejście LEADER/RLKS po 2020 r.

Europejskie stowarzyszenie LGD – ELARD opracowało deklarację nt. podejścia LEADER/RLKS po 2020 r. Gorąco polecamy Państwu lekturę tego dokumentu.

Deklaracja z Tartu

Print Friendly, PDF & Email