„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Podpisanie umów z Grantobiorcami

W dniu 21 stycznia 2019 r. w Biurze LGD pierwsi Grantobiorcy podpisali umowy na realizację zadań w ramach projektów grantowych. Przypominamy, że granty są udzielanie przede wszystkim organizacjom pozarządowym, a wnioskować można od 5 tys. – 20 tys. zł. Pierwsze tego typu projekty będą realizowane w zakresie promocji markowej żywności oraz promocji turystycznej obszaru. Łącznie 9 Grantobiorców podpisało umowy.

Życzymy sukcesów w realizacji!

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email