logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Podpisanie umowy na realizację kolejnego projektu współpracy

by admin

W dniu 25.04.2023 W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisaliśmy umowę na realizację projektu współpracy pn. „Dywersyfikacja dochodów mieszkańców obszarów wiejskich w oparciu o turystykę wiejską i produkt lokalny – organizacja cyklu wizyt studyjnych , wydanie publikacji , udział w targach branżowych oraz realizacja działań promocyjnych” . Celem projektu jest podniesienie wiedzy i wymiana doświadczeń podmiotów działających w branży turystycznej i około turystycznej oraz promocja produktów turystyki wiejskiej w kluczowych obszarach istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki wiejskiej na obszarach partnerów obiektu. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z LGD „Ziemia Wąbrzeska ” oraz LGD „Przyjazna Ziemia Limanowska”. Budżet operacji wynosi ponad 439 tys. zł. ,w tym po stronie „Dolina Raby” 139 115,87 zł. Realizacja działań w ramach projektu zaplanowana jest na 2023 r. i początek 2024 r.

Jest to już 3 umowa na realizację projektów współpracy między lokalnymi grupami działania w ramach perspektywy 2014-2020, w których jednym z partnerów jest Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy