logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Podpisanie umowy na realizację operacji własnej pt. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LGD „Dolina Raby” oraz promocja obszaru”.

by admin

W dniu 28 kwietnia 2023 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego, a Zarządem LGD „Dolina Raby” doszło do podpisania i przekazania umowy o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej pt. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LGD „Dolina Raby” oraz promocja obszaru”. Umowę z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Witolda Kozłowskiego odebrali Pan Jan Marcinek – Prezes Zarządu oraz Pan Marek Palej – Wiceprezes Zarządu. Projekt opiewa na kwotę 421 263,81 zł z czego wartość dofinansowania wynosi 99% tj. 417 051,00 zł.

W ramach operacji powstanie infrastruktura rekreacyjno-turystyczna na obszarze LGD „Dolina Raby” w postaci ogólnodostępnych i niekomercyjnych altan/wiat w ilości 6 sztuk zlokalizowanych na działkach publicznych po jednej na terenie każdej gminy członkowskiej. Altany obok funkcji turystyczno-informacyjnej rozumianej jako punkt wypoczynkowy/przystankowy dla turystów pieszych i rowerowych będą też pełnić funkcje rekreacyjne dla mieszkańców obszaru. Punkty powstaną w następujących miejscowościach: Bodzanów, Podolany, Chrostowa, Rdzawa, Olchawa, Bełdno.

Punkt wypoczynkowy będzie składał się z altany na rzucie sześciokąta o powierzchni ok. 17,46 m2 z umieszczonymi na obwodzie ławkami oraz stolikiem wewnętrznym, altana będzie wykonana w konstrukcji drewnianej z dachem krytym papą bitumiczną oraz orynnowaniem – tablica informacyjna dwustronna z mapą szlaków rowerowych i pieszych oraz opisami okolicznych atrakcji, konstrukcja drewniana z daszkiem krytym papą bitumiczną lub gont drewniany – stojak na rowery 6 stanowiskowy, stolik szachowy wraz z dwoma siedziskami, utwardzenie z kostki brukowej terenu pod obiektem wraz z wykonaniem podbudowy. Utwardzenie terenu kostką brukową o wymiarach ok. 60m2. Dodatkowo w ramach działań promocyjnych zostaną wykonane tablice informacyjne wewnętrzne. Po jednej tablicy na każdy punkt wypoczynkowy. Na tych tablicach zostaną umieszone informacje o projekcie (krótki opis projektu) i LGD (krótki opis LGD) oraz opis miejsc istotnych z punktu widzenia turysty tj. najbliższa baza noclegowa i gastronomiczna, atrakcje turystyczne i produkty lokalne. Na działania promocyjne będzie składało się również wykonanie mapy papierowej w formacie B2, obejmującą cały obszar LGD Dolina Raby z naniesionymi szlakami rowerowymi, pieszymi i punktami wypoczynkowymi powstałymi w ramach projektu.

Realizacja operacji odpowiada na punkt 6 słabych stron analizy SWOT dla obszaru LGD „Dolina Raby”” tj. „Mało miejsc biwakowo- parkingowych i wciąż za mała baza noclegowa” oraz punkt 2.6 diagnozy LSR „W grudniu 2022 w wyniku konsultacji społecznych zdiagnozowano, iż nadal na obszarze LGD jest niewystarczająca ilość miejsc biwakowo-parkingowych (pkt. 2.6 diagnozy), a walory turystyczne obszaru dają asumpt do tego, aby nadal wspierać tą dziedzinę życia. Liczne szlaki rowerowe, piesze, tematyczne oraz walory przyrodnicze i krajobrazowe wymagają udostępnienia turystom i mieszkańcom obszaru infrastruktury pełniącej funkcje rekreacyjno-turystyczne i informacyjne. W związku z czym zarekomendowano realizację operacji własnej polegającej na budowie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na obszarze LGD „Dolina Raby”.” Operacja będzie więc służyć zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.

Projekt będzie realizowany od maja 2023 – czerwca 2024.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy