„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Podpisanie umowy projektu współpracy „Smaki Łączą Regiony – Festiwal Smaków”

W dniu 7 sierpnia 2012 po prawie półtorarocznym oczekiwaniu została podpisana umowa projektu współpracy pt: „Smaki Łączą Regiony – Festiwal Smaków” pomiędzy poszczególnymi partnerami : LGD „Dolina Raby”, „Gościniec 4 żywiołów”, LGD „Echo Puszczy Bolimowskiej”, LGD „Ziemia Chełmońskiego”, Stowarzyszenie Światowid, LGD „Puszcza Białowieska”, a Samorządem Województwa. Po podpisaniu umowy partnerzy udali się na wspólne spotkanie, które odbyło się w urzędzie Gminy Biskupice, na którym:

  • Podsumowano efekty projektu w poszczególnych LGD (m.in. wypracowanie wspólnej marki dla produktów lokalnych);

  • Podjęto decyzję o kontynuacji działań.

Projekt pod tym samym tytułem będzie kontynuowany w kolejnych latach tj. 2013-2014, którego celem oprócz promocji produktów kulinarnych będzie również promocja szeroko rozumianych produktów lokalnych.  Koordynację projektu będzie kontynuować LGD „Dolina Raby”. W ramach projektu odbędzie od 5 – 6 ogólnodostępnych imprez promujących produkty lokalne w których LGD-y będą nawzajem uczestniczyć. Każda LGD określi charakterystyczną imprezę dla swojego regionu. Kolejne elementy i założenia projektu będą określane na bieżąco w toku dalszych dyskusji. Już w tym roku zaprosimy współpracujące LGD-y do udziału w II Festiwalu Rosołu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Zarządów poszczególnych LGD.

Informacja: Patryk Paszkot

 

Print Friendly, PDF & Email