„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Podsumowanie 2011 roku – LGD „Dolina Raby” jedną z najaktywniejszych LGD w Małopolsce

Szanowni Państwo, prezentujemy niektóre z głównych osiągnięć dokonanych w 2011 roku.  Szczegółowe podsumowanie zostanie zaprezentowane podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 2012 roku. Artykuł ukazał się na łamach ostatniego numeru Ziemi Bocheńskiej.

 

CAŁY ARTYKUŁ

Tekst i opracowanie:
Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email