„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Podsumowanie projektu w Pierzchowie

10 sierpnia 2014 r. w budynku OSP Pierzchów odbyło się podsumowanie projektu zrealizowanego przez Gminny Związek Rolników i Organizacji Rolniczych w Gdowie pn. ” „Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych i festynu Przygdowskie Smaki, zakup kobiecych strojów ludowych i pieca elektrycznego”. Kwota wsparcia uzyskana ze środków będących w dyspozycji LGD „Dolina Raby” wyniosła 50 000,00 zł. Podczas spotkania pan Patryk Paszkot wygłosił wykład nt. budowania marki lokalnej w oparciu o produkty lokalne, a także zapoznał uczestników z ideą Znaku Jakości „KOGUTEK”. Szczegóły o wydarzeniu można znaleźć w artykule dziennika polskiego. Gośćmi wydarzenia byli m.in Wicemarszałek Wojciech Kozak, Wicewojewoda Andrzej Harężlak, Prezes Związku Wojewódzkiego Kółek Rolniczych w Krakowie.

Artykuł w Dzienniku Polskim

[wpdm_file id=171 title=”true” ]

Print Friendly, PDF & Email