„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Położenie

Obszar LGD należy do dwóch powiatów, zachodnia część do wielickiego a wschodnia do bocheńskiego. Do pierwszego z nich należą gminy Gdów i Biskupice, do drugiego Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz i Żegocina. Oba powiaty znajdują się na terenie województwa małopolskiego.

Powierzchnia terenu LGD wynosi 383 km2. Obszar ten stanowi odpowiednio 35,9% powiatu bocheńskiego oraz 36,5% powiatu wielickiego. Całe LGD zajmuje 2,52% województwa małopolskiego.

Zgodnie z regionalizacją fizyczno-geograficzną obszar LGD znajduje się w regionie Karpackim w prowincji Karpaty Zachodnie oraz należy do czterech mezoregionów: Pogórza Wiśnickiego, Wielickiego i Bocheńskiego oraz do Beskidu Wyspowego.

Print Friendly, PDF & Email