„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy zainteresowanych, że posiedzenie Rady LGD, na którym zostaną ocenione wnioski w ramach przeprowadzonego naboru na małe projekty odbędzie się 18 czerwca 2011 roku o godz. 13.30 w Zespole Szkół w Dąbrowicy.

Posiedzenie jest otwarte dla wolnych słuchaczy. Wnioski do wglądu dla członków Rady są dostępne w biurze LGD w godzinach urzędowania.

Print Friendly, PDF & Email