„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że posiedzenie Rady LGD, na której zostaną ocenione wnioski złożone w ramach prowadzonego naboru odbędzie się 26 kwietnia 2011 roku o godz. 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, sala 12.

Wnioski do wglądu dla członków Rady dostępne są w biurze LGD w godzinach urzędowania.

Posiedzenie jest otwarte dla wolnych słuchaczy.

Print Friendly, PDF & Email