„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Posiedzenie Rady

27 maja o godz. 14:00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy odbędzie się posiedzenie Rady, która oceni wnioski złożone podczas ostatniego naboru.

Złożono następującą ilość wniosków w ramach poszczególnych Działań:

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit – 50 000 zł) – 0;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (limit – 100 000 zł) – 1 na
    kwotę 33 395 zł;

  • Odnowa i rozwój wsi (limit 450 tys. zł) – 3 na łączną kwotę 442 505,43 zł;
  • Małe projekty (limit – 70 000 zł) – 9 na łączną kwotę 123 127,52 zł

Print Friendly, PDF & Email