logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Posiedzenie Zarządu LGD

by admin

W dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 16:30 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Zarządu. Podczas posiedzenia podjęto uchwały m.in o dokonaniu zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD oraz o dokonaniu zmian w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby „. Zmiany w procedurach wynikały z nowelizacji Ustawy o RLKS oraz ze zmian w Wytycznych MRiRW dla LGD. Zmienione procedury zostaną przedstawione Samorządowi Województwa w celu akceptacji. Po akceptacji procedur zostaną one udostępnione na stronie internetowej LGD. Nowe procedury będą obowiązywać w najbliższych naborach wniosków, które planowane są na luty 2018 r. Na posiedzeniu podsumowano także działania LGD prowadzone w 2017 r.

O szczegółach działalności w dużym skrócie można przeczytać tutaj: Spektrum LGD Dolina Raby

Spotkanie miało także charakter przedświąteczny. Członkowie Zarządu oraz Pracownicy Biura złożyli sobie nawzajem  życzenia świąteczne i noworoczne po czym odbył się okolicznościowy poczęstunek, na którym królowały tradycyjne świąteczne zakąski.

W posiedzeniu udział wzięli: Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu/Kierownik Biura, Anna Płachczewska-Rogozińska – Wiceprezes Zarządu, Jan Kulig – Wiceprezes Zarządu, Marek Palej – Członek Zarządu, Mariusz Bratek – Członek Zarządu, Patryk Paszkot – Z-ca Kierownika Biura, Natalia Wełna – Specjalista Biura i gościnnie Piotr Rogoziński – historyk, Członek Stowarzyszenia, który zapoznał zebranych z ciekawymi faktami historycznymi z naszego regionu.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy