„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Posiedzenie Zarządu LGD

W dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 16:30 w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Zarządu. Podczas posiedzenia podjęto uchwały m.in o dokonaniu zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD oraz o dokonaniu zmian w Procedurze wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych w ramach LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby „. Zmiany w procedurach wynikały z nowelizacji Ustawy o RLKS oraz ze zmian w Wytycznych MRiRW dla LGD. Zmienione procedury zostaną przedstawione Samorządowi Województwa w celu akceptacji. Po akceptacji procedur zostaną one udostępnione na stronie internetowej LGD. Nowe procedury będą obowiązywać w najbliższych naborach wniosków, które planowane są na luty 2018 r. Na posiedzeniu podsumowano także działania LGD prowadzone w 2017 r.

O szczegółach działalności w dużym skrócie można przeczytać tutaj: Spektrum LGD Dolina Raby

Spotkanie miało także charakter przedświąteczny. Członkowie Zarządu oraz Pracownicy Biura złożyli sobie nawzajem  życzenia świąteczne i noworoczne po czym odbył się okolicznościowy poczęstunek, na którym królowały tradycyjne świąteczne zakąski.

W posiedzeniu udział wzięli: Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu/Kierownik Biura, Anna Płachczewska-Rogozińska – Wiceprezes Zarządu, Jan Kulig – Wiceprezes Zarządu, Marek Palej – Członek Zarządu, Mariusz Bratek – Członek Zarządu, Patryk Paszkot – Z-ca Kierownika Biura, Natalia Wełna – Specjalista Biura i gościnnie Piotr Rogoziński – historyk, Członek Stowarzyszenia, który zapoznał zebranych z ciekawymi faktami historycznymi z naszego regionu.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email