logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Posiedzenie Zarządu LGD

by admin

W dniu 29.03.2018 r. w Biurze LGD odbyło się posiedzenie Zarządu. Spotkanie służyło podsumowaniu ostatnich działań i spraw bieżących, a także miało charakter przedświąteczny. Prezes Zarządu, a zarazem Kierownik Biura dokonał podsumowania działań związanych z realizacją dwóch projektów  Erasmus+ tj. „TELI 2” oraz „Glocalization in adult education”. Nakreślił również na czym polegać ma kolejny projekt Erasmus + , który został złożony przez LGD. Nowy projekt ma polegać na wypracowaniu programu szkolenia dorosłych mieszkańców w zakresie kompetencji podstawowych (m.in obsługa komputera, języki obce) poprzez kulinaria. Poprawa kompetencji podstawowych to główna idea konkursów w Programie Erasmus+ dla edukacji dorosłych. Idea projektu to wykorzystanie zainteresowania osób dorosłych kulinariami do podniesienia ich kompetencji podstawowych. Następnie omówił także kwestie związane z realizacją projektów współpracy oraz projektów własnych.

Z-ca Kierownika Biura dokonał podsumowania ostatnich działań Biura LGD w tym sześciu naborów wniosków, które trwały w terminie od 5-20 lutego 2018 r. Spotkanie zakończyło się wzajemnymi życzeniami świątecznymi.

W posiedzeniu udział wzięli: Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu, Anna Płachczewska-Rogozińska – Wiceprezes Zarządu, Jan Kulig – Wiceprezes Zarządu, Mariusz Bratek – Członek Zarządu, Marek Palej – Członek Zarządu, Patryk Paszkot – Z-ca Kierownika Biura oraz gościnnie Ewa Lorent – nauczyciel języka angielskiego CKZiU w Łapanowie, uczestniczka projektu „Glocalization in adult education”.

Wpisał: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy