„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Posiedzenie Zarządu LGD

W dniu 13 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w biurze LGD odbyło się posiedzenie Zarządu LGD. Przedmiotem obrad były następujące zagadnienia:

  • wykluczenie nieaktywnych członków
  • ustalenie terminu WZC
  • ustalenie propozycji składek członkowskich dla gmin
  • omówienie zmian w statucie i regulaminach
  • omówienie zmiany w procedurach wyboru i oceny projektów (dostosowanie do nowej wytycznej)
  • kwestia realizacji projektów granatowych refundacja czy zaliczka 

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:
Krzysztof Kwatera – Prezes Zarządu/Kierownik Biura
Krystyna Batko – Członek Zarządu
Jan Kulig – Członek Zarządu
Mariusz Bratek – Członek Zarządu
Marek Palej – Członek Zarządu
Patryk Paszkot – Z-ca Kierownika Biura
Natalia Wełna – Pracownik Biura

 

Print Friendly, PDF & Email