„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Poszukujemy firm i osób zainteresowanych innowacjami w zakresie teleinformatyki

Poszukujemy firm i osób zainteresowanych innowacjami w zakresie teleinformatyki. Nasza LGD wspiera już przedsiębiorstwa naszego obszaru działania w zakresie przetwórstwa spożywczego i turystyki. Planujemy dalszy rozwój działań w tym zakresie – utworzenie klastrów: spożywczego i turystycznego, ale także eko-budowlanego.

Teleinformatyka to dziedzina, która rozwija się dynamicznie w Polsce i na świecie. „W Polsce zatrudnienie w sektorze ICT znajduje 430 tysięcy osób, a udział branży ICT w PKB wynosi około 8%. Pomiędzy latami 2011 a 2014 liczba firm z sektora ICT wzrosła o 24,5%. Liczba osób pracujących w sektorze rośnie w tempie około 6% rocznie.”[1]

Komisja Europejska opracowała program działań o nazwie „Inteligentne wioski”. Jednym z jego elementów jest rozwój dostępności do Internetu i rozwój firm branży ICT na obszarach wiejskich. Klasycznym przykładem jest irlandzka miejscowość Skibbereen (wielkości Nowego Wiśnicza), gdzie znajduje się centrum co-workingowe Ludgate Hub z dostępnością Internetu o prędkości 1GB. Realizuje się tam bardzo ambitny plan rozwoju firm teleinformatycznych.

Wciąż dostępne są środki dla firm innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.  W tym roku do października trwa np. nabór w zakresie bonów na innowacje. Bony dostępne będą i w kolejnych latach. Być może w ramach RPO mogłyby się znaleźć środki na centra co-workingowe na obszarach wiejskich.

Planujemy spotkanie nt. rozwoju firm branży ICT na naszym obszarze. Na nasze zaproszenie odpowiedziały już organizacja MISTiA, która w ramach międzynarodowego projektu opracowuje zalecenia dla rozwoju innowacji na obszarach wiejskich naszego województwa, a także AGH, gdzie od lat prowadzi się badania w zakresie rozwoju branży teleinformatycznej.

Wszystkie osoby i firmy na obszarze LGD Dolina Raby zainteresowane rozwojem branży teleinformatycznej (ICT) zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem: biuro@dolinaraby.pl lub telefonicznie: 14 685 44 44.

[1] Magdalena Zwolińska; Polski sektor ICT. Perspektywy rozwoju polskiej branży ICT do roku 2025 (fragmenty raportu).

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email