„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Poszukujemy osób na III warsztaty „Glokalizacja w edukacji dorosłych”

 

Szanowni Państwo, poszukujemy  pięciu osób chętnych na III warsztaty w ramach projektu Erasmus + „Glokalizacja w edukacji dorosłych” w dniach 31 maja – 3 czerwca 2017 r. Zasadnicze zajęcie odbędą się w Krakowie w dniach 1 – 2 czerwca 2017.

Bliższe informacje: Krzysztof Kwatera tel. 600 856 375 lub e-mail kwatera@onet.pl

 

Print Friendly, PDF & Email