logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy

by admin

Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy zrealizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana w ramach projektu p.n. „Utworzenie filmu przyrodniczo krajobrazowego promującego walory turystyczne Beskidu Wyspowego i Dorzecza Raby oraz bezpłatne udostępnianie zakupionego sprzętu na potrzeby JST i NGO z obszaru LGD Dolina Raby.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach tzw. projektów grantowych. Zadanie uzyskało wsparcie za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” w kwocie 16 559,00 zł i oprócz wykonania filmu zawierało również zakup odpowiedniego sprzętu niezbędnego do nagrywania tego typu filmów. Wnioskodawca dodatkowo zobowiązał się do nieodpłatnego udostępniania zakupionego sprzętu w okresie trwałości projektu na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych z obszaru LGD „Dolina Raby”.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy