logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Powstała sieć szlaków rowerowych w gminie Łapanów

by admin

Z końcem czerwca zakończyła się realizacja projektu pn. Rozwój turystyki rowerowej poprzez wyznaczenie i oznakowanie sieci szlaków rowerowych w gminie Łapanów. Projekt współfinansowany był w kwocie 15 806,80 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER – działanie 412 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach prowadzonych prac wykonano m.in. 6 tablic informacyjnych, projekt przebiegu, przejazdy i dokumentację, projekt organizacji ruchu na drogach powiatowych, ulotki z mapą oraz atrakcjami turystycznymi znajdującymi się na szlaku, ponadto opracowano mapę schematyczną sieci szlaków, zakupiono 3 zestawy wypoczynkowe, które następnie ulokowano w miejscowościach Brzezowa, Zbydniów i Cichawka, a przede wszystkim oznakowano tabliczkami 42 km sieci szlaków.

W gminie Łapanów wyznaczono 2 pętle: niebieską, przebiegającą przez miejscowości Brzezowa, Zbydniów, Tarnawa, Boczów, Łapanów oraz czerwoną w miejscowościach Kobylec, Chrostowa, Sobolów, Cichawka, Wieruszyce. Ponadto wyznaczono oznakowany kolorem zielonym łącznik pomiędzy Sobolowem a Cichawką, przebiegający przez Kamyk.

Na szlaku znajdują się liczne zabytki oraz atrakcje turystyczne, wśród nich:

  • Kościół pw. św. Bartłomieja w Łapanowie

Ufundowany został w 1529 r. Źródła mówią jednak, że już wcześniej na jego miejscu istniał inny kościół drewniany. Po powodzi lub pożarze kościół został odbudowany na początku XVII w. W XIX w. świątynia została znacząco rozbudowana. Kościół znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

  •  Kościół pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie

Kościół pochodzi z XVI w. Remontowany był w XVIII w., a w latach 1923-1933 został gruntownie przebudowany i powiększony, otrzymując dzisiejszy wygląd. Najstarszym zabytkiem we wnętrzu jest obraz Ukrzyżowanie z 1583 r. Świątynia znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

  • Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Tarnawie

Pierwotnie na wzgórzu tarnawskim stał drewniany kościółek wybudowany w 1440 r., niestety nie dotrwał on do obecnych czasów. W 1803 r. w miejsce drewnianej świątyni sta­nęła nowa, murowana. Najstarszym zabytkiem w kościele jest XVI w. gotycko-renesansowa chrzcielnica.

  • Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „ZALEW”

Położony bardzo blisko centrum gminy.3,5 halustra wody z wybetonowanym, strzeżonym kąpieliskiem, zjeżdżalnia wodna, możliwość wypożyczania sprzętu wodnego, boiska sportowe, plac zabaw dla dzieci, wędkowanie to tylko niektóre z atrakcji jakie można znaleźć nad zalewem.

  • Zamek obronny w Wieruszycach

Budowę zamku rozpoczęto w XV w., kiedy to posia­dłość znalazła się w rękach Szreniawitów – Wieruskich. Była to typowa rycerska budowla obronna wybudowana z kamieni. W drugiej fazie dobudowano gotycką wieżę umocnioną basztą. Obecnie trwa odbudowa i konserwacja zamku, który przeszedł w prywatne ręce.

  • EKOMUZEUM

Powstało przy gospodarstwie agroturystycznym Józefa Kluby z Sobolowa. Gospodarz zgromadził w nim sporą kolekcję starych przedmiotów wykorzystywanych na wsi. Można tam zobaczyć m.in.: młynki do zboża, żarna, dzieże do wyrobu ciasta, kolekcje zegarów, starych żelazek, kołowrotków, drewnianą pralkę automatyczną czy wyżymaczkę.

  • Szlak papieski

Powstał dla upamiętnienia drogi z Niegowici do Łapanowa, którą przemierzał jako wikariusz Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Szlak przebiega z Niegowici do Łapanowa. Co roku na trasie liczącej ok. 14 km odbywa się „Rajd Papieski”.

  • Trasa spacerowa „Wzgórza wokół Sobolowa”

Laureat plebiscytu „Wielkie odkrywanie Małopolski2007”w kategorii „Atrakcja turystyczna”. Trasa liczy około 25 km i prowadzi po najbardziej urokliwych miejscach parafii Sobolów.

Tekst: Mirosław Drożdż

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy