„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

POZYSKAJ ŚRODKI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W dniu 16 października 2012 roku odbyło się szkolenie pn. „Pozyskaj środki dla społeczności lokalnej”. Głównym tematem spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o pomoc poprzez LGD „Dolina Raby” w ramach tzw. małych projektów oraz odnowy i rozwoju wsi. W związku z tym, że na szkolenie przybyli również przedsiębiorcy część szkolenie przeznaczono na tematy związane z działaniami dla tej grupy społecznej. Szkolenie przeprowadziła pan Patryk Paszkot, na szkolenie przybyło ponad 20 osób.

Print Friendly, PDF & Email