„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Premia na pozarolniczy biznes i rolniczy handel detaliczny, sprawdź!

PREMIA NA POZAROLNICZY BIZNES

Nabór wniosków od dnia 29 października do dnia 30 listopada 2020 r.

Pomoc przyznaje się rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Więcej informacji: tutaj

ROLNICZY HANDEL DETALICZNY

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 26 października do 24 listopada 2020 r.

Więcej informacji: tutaj

Print Friendly, PDF & Email