„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – wkrótce nabór wniosków

Jeżeli masz status rolnika, małżonka rolnika lub pełnoletniego domownika rolnika i jesteś ubezpieczony w KRUS od co najmniej 12 miesięcy, a do twojego gospodarstwa przyznano dopłaty obszarowe możesz ubiegać się o wsparcie na podjęcie działalności pozarolniczej na bardzo korzystnych warunkach premii do kwoty nawet 250 tys. zł.

Planowany nabór w ARiMR w listopadzie 2021 r.

Obejrzyj film, poznaj szczegóły!

Więcej o warunkach poddziałania 6.2

Szczegółowe informacje:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Małopolski Oddział Regionalny
ul. Promienistych 1
31-481 Kraków
e-mail: malopolski@arimr.gov.pl
Sekretariat: tel. 12 629 80 30/50

Print Friendly, PDF & Email