logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

by admin

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” – wnioski można składać od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. 

Pomoc wypłacana jest w formie bezzwrotnej premii. Kwota pomocy zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy i wynosi:
✅150 tys. zł w przypadku utworzenia co najmniej 1 miejsca pracy;
✅200 tys. zł – co najmniej 2 miejsc pracy;
✅250 tys. zł – co najmniej 3 miejsc pracy.

👉Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf

 

Źródło: Małopolski Oddział Regionalny ARiMR

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy