logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Prezes LGD na seminarium w Brukseli…

by admin

Notatka z seminarium ENRD “Forging the Links – connecting RDP support to the Food & Drink Supply Chain” 26 maja 2016 w Brukseli

Seminarium zorganizowane zostało przez Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD). Celem seminarium było wsparcie rozwoju rozwiązań służących krótkim ścieżkom sprzedaży produktów spożywczych. W seminarium wzięli udział przedstawiciele instytucji publicznych różnych szczebli, naukowców, rolników, przedsiębiorców i LGD. Z Polski, obok mnie uczestniczył przedstawiciel Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz pracownica biura w Brukseli polskich Izb Rolniczych. Seminarium składało się z dwóch sesji plenarnych – na początku i na końcu seminarium oraz z dwóch sesji warsztatowych. Program i prezentacje znajdują się na stronie: https://enrd.ec.europa.eu/en/en-rd-events-and-meetings/ENRD-Supply-Chains-Seminar-20160526. Uczestniczyłem w warsztatach WS2 i WS6. Podczas warsztatu WS2 miałem możliwość zaprezentowania naszych doświadczeń spółdzielni socjalnej w pozyskiwaniu klientów z miast. Moja prezentacja, a właściwie film, nie została, podobne jak druga z prezentacji na WS2, umieszczona na razie na w/w stronie ENRD. Ten film jest skrótem, na prośbę organizatora seminarium,  z dłuższego filmu o działaniach naszego LGD na rzecz wsparcia produkcji i promocji lokalnych produktów żywnościowych.

Martina Pertoldi przedstawiła informację o wsparciu innowacji z EFRR. Nasze podmioty praktycznych informacji w tym zakresie muszą szukać w Regionalnych Programach Operacyjnych, a w przypadku poszukiwania większych kwot wsparcia – w Programie Operacyjnym „Inteligentny Rozwój”.

Jan Willem van der Schans zwrócił wagę na potrzebę tworzenia zintegrowanych polityk, które łączyłyby w sobie sprawy rolnictwa i wyżywienia mieszkańców miast, szczególnie w zakresie jakości żywności i zdrowia oraz dostępu wysokiej jakości żywności dla wszystkich bez względu na zasoby finansowe.

James Withers przedstawił wspólne, kompleksowe działania władz publicznych i firm na rzecz promocji szkockiej żywności zagranicą m.in. przez swoich przedstawicieli w różnych  częściach świata.

Podczas warsztatu WS2, Amelia Oei zaprezentowała politykę miasta Rotterdam w zakresie produkcji żywności. Rotterdam jest dużym portem przeładunkowym żywności i dużą aglomeracją miejską. Władze publiczne miasta i regionu współpracują z przedsiębiorcami branży spożywczej. Wspierają też inicjatywy drobnej produkcji żywności na obszarze miasta (ogródki działkowe), które mają także znaczenie dla rozwoju przestrzeni publicznych i dostępu wysokiej jakości, zdrowej żywności dla wszystkich bez względu na zasoby finansowe. Podczas tej prezentacji padło ze strony przedstawiciela LGD z Bornholmu pytanie o aspekty kulturowe, o powiązania z turystyką.

Odpowiedź na powyższe pytanie znalazła się w mojej prezentacji. Nasza LGD wspiera rolników i przedsiębiorców branży spożywczej odwołując się do faktu napisania na naszym terenie, pierwszej po polsku, książki kucharskiej. Podczas swojej prezentacji przedstawiłem jak staramy się przyciągnąć mieszkańców dużego miasta Krakowa na swój teren w celu sprzedaży produktów. Robimy to poprzez organizacje imprez, takich jak najważniejsza z nich – Festiwal Rosołu czy organizacje warsztatów kulinarnych w Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej. Przygotowujemy turystyczną trasę kulinarną. Nasza LGD uczestniczy też w imprezach w Krakowie, podczas których promujemy i sprzedajemy tradycyjne  i ekologiczne produkty żywnościowe z naszego terenu. Jeśli chodzi o innowacje – w naszej LSR zaplanowaliśmy utworzenie klastra spożywczego na naszym terenie.

Podczas warsztatu WS6, Ivan McCutcheon z irlandzkiego LGD West Cork Development Partnership przedstawił działania tej Grupy w zakresie wsparcia promocji i sprzedaży produktów lokalnych. LGD jest znane m.in. z zastosowania lokalnego znaku promocyjnego – Fuksja. Najlepszy okres funkcjonowania (około 2006 r.) znak ma jednak już za sobą. Na swoim blogu http://foodculturewestcork.wordpress.com, Ivan McCutcheon umieścił wiele opisów dobrych przykładów, małych lokalnych przedsiębiorstw branży spożywczej.

Na tym samym warsztacie, Mariangeles Muriel Gonzalez z hiszpańskiego LGD TAGUS przedstawiła strategię rozwoju gospodarczego obszaru Tajo-Salor-Almonte w oparciu o produkt – ser  La Torta. To właściwie przykład podejścia klastrowego do rozwoju obszaru określanego w prezentacji jako „Smart Specialization” i moim zdaniem, niezbyt słusznie przedstawionego jako inna ścieżka niż podejście LEADER, w ramach którego też można zastosować podejście klastrowe (jak wspomniałem wcześniej, takie podejście jest zaproponowane w LSR naszego LGD).

Krzysztof Kwatera

Seminarium w Brukseli

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy