Strona główna

Procedury

Procedura oceny i wyboru operacje inne i własne (17.11.2016)

(Procedura dotyczy oceny projektów powyżej 50 tys. w tym podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, projektów własnych LGD.)

Procedura oceny i wyboru grantobiorców (7.06.2016)

(Procedura dotyczy oceny projektów grantowych czyli projektów dla organizacji pozarządowych)

 

Planowany harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naborów wniosków

Umowa Ramowa

umowa ramowa

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe