„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Procedury

Załącznik nr 3 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmieniony w dniu 18.11.2021 r., uzgodniony z ZW w dniu 2.12.2021 r. :

Procedura wyboru i oceny operacji inne i własne

Procedury wyboru i oceny operacji inne i własne

(Procedura dotyczy oceny projektów powyżej 50 tys. w tym podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, projektów własnych LGD.)


Załącznik nr 8 do Umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zmieniony w dniu 31.12.2019 r., uzgodniony z ZW w dniu 6.02.2020 r. :

Procedura oceny i wyboru grantobiorców

Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych_31.12.2019

Załączniki do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 31.12.2019

(Procedura dotyczy oceny projektów grantowych czyli projektów społecznych od 5 tys. zł – 20 tys. zł)

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email