Strona główna

Procedury

Procedury wyboru i oceny operacji inne i własne_26_04_2017

(Procedura dotyczy oceny projektów powyżej 50 tys. w tym podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, projektów własnych LGD.)

Procedura oceny i wyboru grantobiorców (7.06.2016)

(Procedura dotyczy oceny projektów grantowych czyli projektów dla organizacji pozarządowych)

Planowany harmonogram naboru wniosków

Harmonogram naborów aktualny 2017

Umowa Ramowa

umowa ramowa

Plan komunikacji

Plan komunikacji

Zestawienie rzeczowo-finansowe

Zestawienie rzeczowo – finansowe

ANKIETA OCENIAJĄCA POZIOM DORADZTWA