„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

PROGRAM OTWARCIA SZLAKU ŻELEŃSKICH

Szlak rowerowy im. Żeleńskich powstał w wyniku współpracy Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” wespół z bliźniaczymi Stowarzyszeniami LGD „Wspólnota Królewskiej Puszczy” z Niepołomic oraz „Przyjazna Ziemia Limanowska” z Limanowej.  Projekt zakładał rewitalizację i uporządkowanie sieci szlaków rowerowych na obszarze powiatu wielickiego oraz zachodniej części powiatu bocheńskiego, m.in. poprzez stworzenie rzeczonego szlaku rowerowego o kolorze czarnym, który będzie łączył dwa długodystansowe, rowerowe turystyczne szlaki o międzynarodowym charakterze, tj. Szlak Bursztynowy z Karpackim Szlakiem Rowerowym, zapewniając m.in. dojazd do Krakowa. Szlak biegnie od Jodłownika poprzez Gminę Łapanów, Gminę Gdów aż po Niepołomice.

Podejmowane przedsięwzięcie nie ma charakteru jednorazowej imprezy turystycznej. Szlak należy traktować, jako trwały element turystycznego zagospodarowania, wokół którego będą powstawać, jak zakładamy inne inicjatywy turystycznej aktywizacji regionu.

Print Friendly, PDF & Email