„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Program pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie

Zachęcamy do korzystania z niskooprocentowanych pożyczek BGK na podjęcie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy. Szczegóły poniżej.

Więcej informacji

Print Friendly, PDF & Email