„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Promocja na Dniach Łapanowa

W dniu 3 lipca 2016 roku LGD „Dolina Raby” razem ze Spółdzielnią Socjalną „Dolina Raby” wzięli udział w Święcie Gminy Łapanów. Podczas imprezy w namiocie promocyjnym Spółdzielnia prowadziła sprzedaż produktów lokalnych z Doliny Raby takich jak Tradycyjny Makaron Wiśnicki, miody, przetwory i soki z Kamionnej oraz lokalnej potrawy „Łazańskie Łazanki”. Można było zakosztować również chleba „Ecobama” ze smalcem i ogórkiem kiszonym. LGD rozdawała materiały promocyjne tj. lokalne wydawnictwa oraz udzielała doradztwa nt. funduszy UE. Ponadto Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby” przygotowała pyszny poczęstunek dla występujących zespołów oraz zaproszonych gości.