„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Promocja na Dniach Łapanowa

W dniu 3 lipca 2016 roku LGD „Dolina Raby” razem ze Spółdzielnią Socjalną „Dolina Raby” wzięli udział w Święcie Gminy Łapanów. Podczas imprezy w namiocie promocyjnym Spółdzielnia prowadziła sprzedaż produktów lokalnych z Doliny Raby takich jak Tradycyjny Makaron Wiśnicki, miody, przetwory i soki z Kamionnej oraz lokalnej potrawy „Łazańskie Łazanki”. Można było zakosztować również chleba „Ecobama” ze smalcem i ogórkiem kiszonym. LGD rozdawała materiały promocyjne tj. lokalne wydawnictwa oraz udzielała doradztwa nt. funduszy UE. Ponadto Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby” przygotowała pyszny poczęstunek dla występujących zespołów oraz zaproszonych gości.

Print Friendly, PDF & Email