„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Promocja podczas Dni Wiśnicza

W dniu 11 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zaprezentowało się podczas Dni Wiśnicza – Jarmark Wiśnicki na rynku w Nowym Wiśniczu. Na stoisku promocyjnym LGD udzielano doradztwa za zakresu pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem LGD, rozdawano materiały promocyjne oraz gadżety. Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby” prowadziła sprzedaż produktów lokalnych z obszaru LGD „Dolina Raby”. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wydarzenia.

Print Friendly, PDF & Email