Strona główna

Promocja podczas Święta Gminy Łapanów

Promocja podczas Święta Gminy Łapanów

W dniu 2 lipca 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zaprezentowało się podczas Święta Gminy Łapanów. Na stoisku promocyjnym LGD udzielano doradztwa m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem LGD. Ponad to informowano o lokalnych walorach obszaru LSR, zrealizowanych projektach stowarzyszenia oraz rozdawano materiały promocyjne i gadżety. Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby” prowadziła sprzedaż produktów lokalnych z obszaru LGD „Dolina Raby”. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wydarzenia.