„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Promocja podczas Święta Gminy Łapanów

W dniu 2 lipca 2017 r. Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby” zaprezentowało się podczas Święta Gminy Łapanów. Na stoisku promocyjnym LGD udzielano doradztwa m.in. z zakresu pozyskiwania środków finansowych za pośrednictwem LGD. Ponad to informowano o lokalnych walorach obszaru LSR, zrealizowanych projektach stowarzyszenia oraz rozdawano materiały promocyjne i gadżety. Spółdzielnia Socjalna „Dolina Raby” prowadziła sprzedaż produktów lokalnych z obszaru LGD „Dolina Raby”. Poniżej prezentujemy zdjęcia z wydarzenia.

Print Friendly, PDF & Email