„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Promocja w Sobolowie

W dniach 9.07.2016 r. i 10.07.2016 r. LGD „Dolina Raby” wraz ze Spółdzielnią Socjalną „Dolina Raby” zaprezentowało się na Pikniku Rodzinnym w Sobolowie. LGD „Dolina Raby” udzielała doradztwa uczestnikom pikniku w zakresie pozyskiwania funduszy UE, natomiast Spółdzielnia Socjalna sprzedawała produkty lokalne z obszaru Doliny Raby. Piknik należy zaliczyć do bardzo udanych zarówno pod względem organizacyjnym jaki i aury pogodowej.

Print Friendly, PDF & Email