„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej kryteriów oceny projektów

Szanowni Państwo, prosimy o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety, realizowanej w celu pozyskania informacji,na temat wagi istotności kryteriów oceny projektów. LGD Dolina Raby przygotowuje się do nowego okresu programowania i tworzenia nowej strategii rozwoju. Informacje zawarte w ankietach uzupełniają nasze dotychczasowe doświadczenia, a także ograniczą ryzyko nieobiektywnego podejmowania decyzji przy wyborze projektów w nowej perspektywie.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz przekazywania swoich uwag i spostrzeżeń dotyczących kryteriów wyboru projektów.

 

ANKIETA

Print Friendly, PDF & Email