„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety

Drodzy Mieszkańcy obszaru LGD „Dolina Raby”,
w związku z rozpoczętą ewaluacją zewnętrzną LSR w ramach perspektywy PROW 2014-2020 bardzo prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, do której link znajduje się pod spodem. Ankietę należy wypełnić najpóźniej do 5 września. Ankieta posłuży firmie badawczej do przygotowania raportu z wdrażania LSR i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

https://forms.gle/biNAbxsiKZw5nK3n6

Print Friendly, PDF & Email