„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Przedświąteczne posiedzenie Zarządu

W dniu 20.12.2018 r. odbyło się przedświąteczne posiedzenie Zarządu LGD „Dolina Raby” na którym gościliśmy również Wicestarostę Powiatu Bocheńskiego Pana Ryszarda Drożdżaka. Spotkanie służyło podsumowaniu mijającego roku, sprawom bieżącym, a także rozmową na temat działań LGD w przyszłym roku. Pan Ryszard Drożdżak przybliżył sprawy związane z funkcjonowaniem powiatu i podzielił się swoimi refleksjami. Prezes Zarządu Pan Krzysztof Kwatera złożył wszystkim życzenia świąteczne po czym połamano się opłatkiem. W spotkaniu udział wzięli również Pracownicy Biura. Okolicznościowy poczęstunek przygotowały Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych Trzciana. Dziękujemy za miło spędzone chwile.

Wpisał: Patryk Paszkot

 

Print Friendly, PDF & Email