„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

„PRZEZ DZIEDZICTWO KULINARNE DO KOMPETENCJI KLUCZOWYCH”

LGD Dolina Raby realizuje projekt „Przez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” w ramach Programu Erasmus+ z czterema partnerami z Polski, Cypru, Finlandii i Słowenii.

Zachęcamy do odwiedzania strony projektu pod adresem: www.kitchenofskills.eu oraz profilu Facebook pod adresem: https://www.facebook.com/KitchenOfSkills/.

Print Friendly, PDF & Email