logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Przyszłość LEADER – nowe kierunki rozwoju

by admin

Nowa perspektywa finansowa wdrażania podejścia LEADER, a dokładniej instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność będzie bogata w nowe pojęcia takie jak: „Smart Villages”, spółdzielnie energetyczne, wioski bioenergetyczne, gospodarstwa opiekuńcze, zagrody edukacyjne, zielona gospodarka, krótkie łańcuchy żywnościowe. Postaramy się Państwu w skrócie przybliżać te tematy w kontekście budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Wszystkie w/w pojęcia mogą być składową koncepcji Inteligentnych Wiosek tzw. „Smart Villages”.

Parlament Europejski uruchomił Działanie UE na rzecz inteligentnych wiosek wiosną 2016 r. przy wsparciu trzech dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej (DG) – DG AGRI (ds. rolnictwa i rozwoju wsi), DG REGIO (ds. polityki regionalnej i miejskiej) i DG MOVE (ds. mobilności i transportu). Od tego czasu idea ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony instytucji unijnych, rządów krajowych i regionalnych oraz interesariuszy z obszarów wiejskich na wszystkich poziomach.

Zgodnie z Planem działania UE inteligentne wioski, to
“obszary i społeczności wiejskie, które wykorzystują swoje obecne silne punkty i atuty oraz pojawiające się szanse”, w których „tradycyjne oraz nowe sieci i usługi są udoskonalane za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji oraz lepszego wykorzystania wiedzy”.

W koncepcji inteligentnych wiosek chodzi przede wszystkim o to, jak społeczności wiejskie same mogą jak najlepiej wykorzystać zarówno technologię, jak i innowacje społeczne, by zareagować na istniejące i pojawiające się nowe wyzwania. W tym kontekście koncepcja inteligentnych wiosek ponownie kieruje uwagę na potrzeby i potencjał obszarów wiejskich, które są często pomijane w porównaniu do miast i są narażone na pozostawanie w tyle w czasach, gdy społeczeństwo zmierza w kierunku nowej, innej przyszłości. Podkreśla również potrzebę większej koncentracji na upodmiotowieniu społeczności na szczeblu lokalnym, jeżeli obszary wiejskie mają przetrwać i prosperować w nadchodzących dziesięcioleciach.

W związku z rozpoczęciem procesu budowania nowej LSR na lata 2023-2027 zachęcamy Państwa do zgłębienia tematu, gdyż obszar wdrażania koncepcji Smart Villages może być jedną ze składowych nowej strategii rozwoju obszaru LGD „Dolina Raby” jeżeli zyska akceptację społeczności lokalnej.

Krótki film instruktażowy nt. „Smart Villages”:

Więcej informacji i przykłady inteligentnych wsi w UE można znaleźć w dokumencie „Koncepcje Smart Villages”

Informacja: Patryk Paszkot

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy