„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Publikacja o projekcie „Glokalizacja w edukacji dorosłych”

 

 

 

W załączniku publikacja w wersji elektronicznej o projekcie „Glokalizacja w edukacji dorosłych”, który w ramach Programu Erasmus+, LGD Dolina Raby, jako lider projektu, wraz z partnerami z Polski, Słowacji i Łotwy, realizowała od września 2016 do kwietnia 2018. W publikacji znajduje się opis projektu wraz z rekomendacjami w zakresie edukacji dorosłych, w kontekście glokalizacji czyli wzajemnego przenikania się zagadnień o zasięgu globalnym i zasięgu lokalnym. Publikacja w języku angielskim.  Rekomendacje z projektu Glokalizacja w edukacji dorosłych w języku polskim.

Glocalization_in_adult_education_recommendation

Rekomendacje z projektu Glokalizacja w edukacji dorosłych

 

Print Friendly, PDF & Email