„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Publikacje i rezultaty projektu

Projekt “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych” zwany także “KUCHNIĄ KOMPETENCJI” to międzynarodowy innowacyjny projekt partnerstw strategicznych, realizowany przez  instytucje eksperckie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Raby z Polski (Lider projektu), KIKO Educational Solutions from Poland, Suupohja Kehittamisyhdistys ry z Finlandii, Razvojna Agencija Kozajnsko ze Słowenii, Charakis Research & Consulting z Cypru. Projekt jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.

Główny cel projektu to stworzenie innowacyjnych kursów rozwijających kompetencje trenerów/ edukatorów osób dorosłych w zakresie szkoleń z kompetencji kluczowych, w tym: umiejętności rozumienia i tworzenia informacji, umiejętności cyfrowych, przedsiębiorczości, umiejętności społecznych dla osób dorosłych z niskim poziomem tych kompetencji, w tym ICT , poprzez dziedzictwo kulinarne i kulturowe.

Projekt był realizowany od 01.10.2018 do 30.11.2021r.

Publikacje i rezultaty projektu “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych”:

Syllabus Cultural awareness & expression (Sylabus kursu Kompetencje Międzykulturowe)

Social and Personal Skills Syllabus (Sylabus kursu Kompetencje osobiste, społeczne i uczenia się)

Entrepreneurship Syllabus (Sylabus kursu Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości)

Digital competence Syllabus (Sylabus kursu Kompetencje cyfrowe)

CUHEKO Literacy Syllabus  (Sylabus Kursu Kompetencje z zakresu tworzenia i rozumienia informacji)

REPORT_educational_needs_CUHEKO_2019

EVALUATION of CUHEKO online teaching

 

Platforma kursów on-line KUCHNI UMIEJĘTNOŚCI:

https://course.kitchenofskills.eu/

 

ERSAMUS miniProjekt “Poprzez dziedzictwo kulinarne do kompetencji kluczowych ” jest współfinansowany z programu ERASMUS + Unii Europejskiej.

Print Friendly, PDF & Email