„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Publikujemy listy projektów wybranych do finansowania

Publikujemy listy projektów wybranych do finansowania w ramach naboru prowadzonego w dniach 21.03 – 15.04.2011

Wnioskodawcom gratulujemy!

Zarząd
oraz pracownicy biura LGD

Lista projektów wybranych do finansowania „Odnowa i rozwój wsi”

Lista projektów wybranych do finansowania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Lista projektów wybranych do finansowania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Print Friendly, PDF & Email