„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

„Dolina Raby” podczas targów Agrokomplex na Słowacji

Polska delegacja – od lewej Marek Zarzycki – Prezes LGD „Dolina Soły”, Patryk Paszkot – Asystent kierownika LGD „Dolina Raby”, Paweł Pacek – Wicedyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, Sylwia Strzeżysz – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

W dniach 19-22 sierpnia 2010, w Nitrze na Słowacji odbyły się Międzynarodowe Targi Rolnictwa i Żywności Agrokomplex 2010. W targach udział wzięli przedstawiciele Sekretariatu Centralnego KSOW, wice dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW – Paweł Pacek oraz przedstawiciele dwóch Lokalnych Grup Działania z Małopolski: LGD „Dolina Raby” i LGD „Dolina Soły”. Targi Agrokomplex mają na Słowacji długoletnią tradycję – w tym roku była to już 37. edycja. Polski KSOW na targi zaprosiła Słowacka Sieć Obszarów Wiejskich. Podczas targów promowaliśmy obszar naszego LGD wśród Słowaków i Czechów oraz rozmawialiśmy na temat projektów współpracy ze słowackimi i czeskimi LGD.

Print Friendly, PDF & Email